Hertaling

VERTALING OF HERTALING?

Stuurt u een tekst naar een gespecialiseerd vertaalbureau? Dan gaat er vaak een robot aan het werk. Denk aan een soort van verbeterde Google Translate.

Het resultaat? De gekozen woorden missen kracht, de nieuwe tekst is niet 100 procent correct en uw boodschap blijft niet helemaal overeind. Vraagt u een copywriter om een hertaling? Dan herwerkt die uw tekst in zijn moedertaal.

De Nederlandstalige, Franstalige en Engelstalige tekstschrijvers van Des Idées Aux Mots schrijven uitsluitend in hun eigen taal. Dat laat hen toe om te hertalen in plaats van te vertalen: hun teksten verschillen van elkaar op woordniveau, maar communiceren exact dezelfde boodschap aan uw doelgroep.

Een hertaling behoudt dus de overtuigingskracht van de originele tekst. En dat is zelden het geval bij een letterlijke vertaling.

HERWERKING MET OOG OP DE DOELGROEP

Het begrip van een tekst hangt af van de achtergrond en de cultuur van zijn lezer.
Een waardevolle hertaling staat dus gelijk aan de metamorfose van een verhaal, zodat het naadloos aansluit bij de context van de lezer.

Multiculturaliteit biedt kansen.

Gebruikt u overal en altijd dezelfde standaardteksten? Dan laat u de kans liggen om een echte band op te bouwen met uw klant.

HET JUISTE WOORD

De term ‘hertaling’ is raak gekozen. Want het gaat dus om meer dan een vertaling. Belangrijker is om de inhoud te herformuleren in heldere taal voor een andere doelgroep dan die waarvoor de oorspronkelijke tekst werd geschreven.

Het is dus aan de copywriter of tekstschrijver om de waarde van verschillende termen af te wegen. En om de zinsstructuur om te gooien zodat de tekst vlotter loopt. Anders gezegd: hij past zich aan de omstandigheden aan.

Zo beseft de lezer later niet eens dat hij een ‘hertaalde’ tekst in handen houdt. Verlies de kracht van uw boodschap niet in andere talen. Doe een beroep op professionele copywriters om uw teksten meer impact te geven dan ooit tevoren.

« L’INTELLIGENCE, C’EST LA FACULTÉ D’ADAPTATION. » 
ANDRÉ GIDE (ÉCRIVAIN)

terug naar de bovenkant van de pagina